Makaleler - Prof. Dr. Hakan Sazyek, Kişisel Resmi İnternet Sitesidir

Hakan Sazyek
İçeriğe git

Ana menü:


 • Canan'da Batılılaşma Açısından Aile, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt LV, Sayı 433, Ocak 1988, Sayfa 37-41

 • Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâyeleri Aracılığıyla Vak'a Kuruluşuna Bir Yaklaşım, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt LVII, Sayı 453, Eylül 1989, Sayfa 125-130

 • Halit Ziya Uşaklıgil'in Hikâyelerinde Zaman Öğesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 34, Sayı 1-2, Sayfa 241-249

 • Poetikanın Boyutları, Sombahar İki Aylık Şiir Dergisi, Sayı 5, Mayıs-Haziran 1991, Sayfa 67-69

 • Şiir Dili ve Lirizm, Sombahar İki Aylık Şiir Dergisi, Sayı 8, Kasım-Aralık 1991, Sayfa 3-5

 • Poetikanın Bireyselliği ve Biçimleri, Sombahar İki Aylık Şiir Dergisi, Sayı 11, Mayıs-Haziran 1992, Sayfa 3,4

 • Ali Canib (Yöntem)'in Şiirleri-I, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, 1991, Sayfa 263-288

 • Ali Canib (Yöntem)'in Şiirleri-II, Türkoloji Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 1992, Sayfa 177-226

 • II. Meşrutiyet'in İlanı ve Şiirimizdeki Yankısı, Türkoloji Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 1993, Sayfa 263-281

 • Kız Kardeşine Yazdığı Mektuplarda Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şair Kişiliği, Hürriyet Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi, Sayı 136, Mart 1992, Sayfa 58-61

 • Geleneğe Uzanmak ve Genç Şair, Dergâh Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Sayı 29, Temmuz 1992, Sayfa 10-13

 • Cahit Sıtkı Tarancı'nın Edebi Makalelerine Dair, Yedi İklim Kültür Sanat Medeniyet Edebiyat Dergisi, Sayı 35, Şubat 1993, Sayfa 93-96

 • Şiirde "Ana Yol" Meselesi, Sombahar İki Aylık Şiir Dergisi, Sayı 18, Temmuz-Ağustos 1993, Sayfa 5-7

 • Yeni Türk Edebiyatı Dergileri Dizini Üzerine, Çağrı Kültür Sanat Turizm ve Folklor Dergisi, Sayı 407, Ekim 1993, Sayfa 5,6

 • Çağa Aykırı Bir Şair: Erdem Bayazıt, Sombahar İki Aylık Şiir Dergisi, Sayı 20, Kasım-Aralık 1993, Sayfa 34-39

 • Cahit Sıtkı Tarancı-Ziya Osman Saba Dostluğunun Şiirsel Boyutları-I, A'raf Edebiyat Dergisi, Sayı 2, 15 Kasım 1993, Sayfa 8,9

 • Cahit Sıtkı Tarancı-Ziya Osman Saba Dostluğunun Şiirsel Boyutları-II, A'raf Edebiyat Dergisi, Sayı 3, 15 Nisan 1994, Sayfa 23-25

 • Cenap Şahabettin'in Siyasi Fıkraları, Sorun Polemik Dergisi, Sayı 1, Ocak-Şubat 1994, Sayfa 57-60

 • Garipçilerin Türk Şiirinin İki Önemli Adıyla İlişkileri, Adam Sanat Dergisi, Sayı 126, Mayıs 1996, Sayfa 135-149

 • Bir Üstkurmaca Olarak Tehlikeli Masallar, Yelken Fikir Sanat Dergisi, Sayı 26, Mayıs 1997, Sayfa 31-37

 • Asaf Halet Çelebi'nin Bütün Yazıları, Adam Sanat Dergisi, Sayı 141, Ağustos 1997, Sayfa 35-41

 • Halit Ziya Uşaklıgil'in Öykücülüğü, Adam Öykü Dergisi, Sayı 14, Ocak-Şubat 1998, Sayfa 113-123

 • Otuzlu Yılların Poetik ve Eleştirel Ortamında Şiir-Devlet Yakınlaşması, Ludingirra Şiir Dergisi, Sayı 6, Yaz 1998, Sayfa 66-74

 • Garipçiler, Yeni Türkiye Dergisi - Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı, Cilt I, Sayı 43, Ocak-Şubat 2002, Sayfa 515-535

 • Türk Romanında Postmodernist Yöntemler ve Yönelimler, Hece Edebiyat Dergisi - Türk Romanı Özel Sayısı, Sayı 65, 66, 67, Mayıs/Haziran/Temmuz 2002, Sayfa 493-509

 • Kuram, Teori, Eleştiri Üzerine, Hece Edebiyat Dergisi - Eleştiri Özel Sayısı, Sayı 77, 78, 79, Mayıs/Haziran/Temmuz 2003, Sayfa 414-417

 • Romanda Temel Anlatım Yöntemleri Üzerinde Bir Sınıflandırma Çalışması, Folklor / Edebiyat Dergisi, Sayı 37, 2004/1, Sayfa 103-118

 • Türk Romanında Protagonistin Serüveni-I, Adam Sanat Dergisi, Sayı 214, Kasım 2003, Sayfa 75-81

 • Türk Romanında Protagonistin Serüveni-II, Adam Sanat Dergisi, Sayı 219 , Nisan 2004, Sayfa 54-62

 • Kolaj ve Romandaki Yeri, Kitap-lık Edebiyat Dergisi, Sayı 92, Mart 2006, Sayfa 92-99

 • 1923-1950 Arası Türk Şiiri, Türk Edebiyatı Tarihi (Bilkent Üniversitesi-Kültür Bakanlığı Ortak Yayını, 94 Ortak Yazarlı Kitapta Bölüm), 4. Cilt, İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2006, Sayfa 21-47

 • Attila İlhan’ın Sokaktaki Adam’ı: Hasan, Kitap-lık Edebiyat Dergisi, Sayı 133, Aralık 2009, Sayfa 91-104

 • Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam’ı: C., Kitap-lık Edebiyat Dergisi, Sayı 142, Ekim 2010, Sayfa 64-78

 • Türk Edebiyatının İlk Avangart Hareketi: "Yeni Lisan", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı 24, Sayfa 113-136

 • Talim-i Edebiyat'ın "Hatime"si Üzerine, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/1, Winter 2013, Page 2227-2239

 • Grotesk-Yabancılaşma İlişkisi Bağlamında Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/4, Spring 2013, Page 1243-1267

 • Edebiyat Niçin İnsansız Olamaz?, Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/8, Summer 2013, Page 1127-1139

 • 'Akademi' ve Edebiyat Bilimi, Milli Eğitim Dergisi, Cilt 43, Sayı 199, Yaz 2013, Sayfa 55-61

 • Yeni Lisan Hareketinin "Meşhur" Anketi ve Onun "Meçhul" Kitapçığı Üzerine, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 8/13, Fall 2013, Page 365-383

 • Sabahattin Ali'nin Poetikası Üzerine, Hece Edebiyat Dergisi - Sabahattin Ali Özel Sayısı, Sayı 253, Ocak 2018, Sayfa 101-107

 • Edebiyatımızın İlk "Yıkıcı-Yaratıcı"sı: Ömer SeyfettinHece Edebiyat Dergisi - Ömer Seyfettin Özel Sayısı, Sayı 265, Ocak 2019, Sayfa 31-46

 • Tutunamayanlar'ın Öteki'leri, Kitap-lık Edebiyat Dergisi, Sayı 206, Kasım/Aralık 2019, Sayfa 129-138

 • Servet-i Fünun ve TiyatroYayımlanmamış Makale

 
Copyright © 2012-2021 All rights reserved. Website Version 8.16.03.21.02
İçeriğe dön | Ana menüye dön