Kitaplar - Prof. Dr. Hakan Sazyek, Kişisel Resmi İnternet Sitesidir

Hakan Sazyek
İçeriğe git

Ana menü:


 • Cahit Sıtkı Tarancı 
  -
   
  Yazılar, Can Yayınları, İstanbul, 1995; 2. Baskı, Avuçlarıma Sığmıyor YıldızlarCan Yayınları, İstanbul, 2016


 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1996; 2. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1999; 3. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006; 4. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016

 • Recaizade Mahmut Ekrem - Bütün Eserleri, (Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Dr. Nurullah Çetin ile birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997

 • Asaf Halet Çelebi 
  -
   Bütün Yazıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998; 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004; 3. Baskı, Everest Yayınları, İstanbul, 2018

 • Şiir Üzerine Şiirler, Yedigece Yayınları, İstanbul, 2001

 • Yeni Türk Edebiyatında Önsözler, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008; 2. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2019

 • Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Özel Yabancılaşma, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008

 • Roman Terimleri Sözlüğü, Hece Yayınları, Ankara, 2013; 2. Baskı, Hece Yayınları, Ankara, 2015; 3. Baskı, Hece Yayınları, Ankara, 2020

 • Recaizade Mahmut Ekrem 
  -
   Bütün Eserleri 
  -
   1 : 
  Nijad Ekrem ve Tefekkür, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2014

 • Recaizade Mahmut Ekrem 
  -
   Bütün Eserleri 
  -
   2 : 
  Takdir-i Elhan, Kudemadan Birkaç Şair, Pejmürde, Takrizat, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2014

 • Recaizade Mahmut Ekrem - Bütün Eserleri - 3 : Şiirler [ Nağme-i Seher, Yâdigâr-ı Şebâb, Zemzeme'ler, Nefrîn ve Dağınık Şiirler ], Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2019

 • Recaizade Mahmut Ekrem - Bütün Eserleri - 4 : Piyesler [ Afife Anjelik, Atala, Vuslat, Havada Çarpışan Sesler, Çok Bilen Çok Yanılır ], Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2020

 • Bir Osmanlı Kızının Almanya Günlüğü, Çolpan Kitap, Ankara, 2020

 
Copyright © 2012-2021 All rights reserved. Website Version 8.16.03.21.02
İçeriğe dön | Ana menüye dön