Bildiriler - Prof. Dr. Hakan Sazyek, Kişisel Resmi İnternet Sitesidir

Hakan Sazyek
İçeriğe git

Ana menü:

  • Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Yeni Yazarlar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Sonuçları Toplantısı, Nisan 1990; Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 465, Ocak 1991, Sayfa 137-153

  • Garipçilerin İlk Eserleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Araştırma Sonuçları Toplantısı, Nisan 1992; Adam Sanat Dergisi, Sayı 80, Haziran 1992, Sayfa 53-67

  • Poetika Kavramı ve Yeni Türk Edebiyatında Manzum Poetik Önsözler, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 12 Kasım 1999; Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 577, Ocak 2000, Sayfa 10-22; Hece Edebiyat Dergisi-Türk Şiiri Özel Sayısı, Sayı 53/54/55, Mayıs/Haziran/Temmuz 2001, Sayfa 331-341

  • Modernizm Bağlamında Garip Hareketine ve Şiirine Bir Bakış, Ankara Üniversitesi 2000 Yılında Türk Şiiri Sempozyumu, 17 Kasım 2000; Bildiriler, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2001; Hece Edebiyat Dergisi-Türk Şiiri Özel Sayısı, Sayı 53/54/55, Mayıs/Haziran/Temmuz 2001, Sayfa 74-92

 
Copyright © 2012-2021 All rights reserved. Website Version 8.16.03.21.02
İçeriğe dön | Ana menüye dön