Kitaplar - Prof. Dr. Hakan Sazyek, Kişisel Resmi İnternet Sitesidir

Hakan Sazyek
Ara
İçeriğe git

Ana menü:


  • Cahit Sıtkı Tarancı - Yazılar, Can Yayınları, İstanbul, 1995

  • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1996; Genişletilmiş 2. Baskı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1999; Genişletilmiş 3. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006; Genişletilmiş 4. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016

  • Recaizade Mahmut Ekrem - Bütün Eserleri, (Prof. Dr. İsmail Parlatır ve Dr. Nurullah Çetin ile birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1997

  • Asaf Halet Çelebi - Bütün Yazıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998; 2. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004

  • Şiir Üzerine Şiirler, Yedigece Yayınları, İstanbul, 2001

  • Yeni Türk Edebiyatında Önsözler, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008

  • Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Özel Yabancılaşma, Akçağ Yayınları, Ankara, 2008

  • Roman Terimleri Sözlüğü, Hece Yayınları, Ankara, 2013; 2. Baskı, Hece Yayınları, Ankara, 2015

  • Nijad Ekrem ve Tefekkür, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2014

  • Takdir-i Elhan - Kudemadan Birkaç Şair - Pejmürde - Takrizat, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2014

  • Cahit Sıtkı Tarancı - Avuçlarıma Sığmıyor Yıldızlar, Can Yayınları, İstanbul, 2016

 
Copyright © 2013-2017 All rights reserved. v7.16.04.17
İçeriğe dön | Ana menüye dön